‘Niemand zal succes bereiken in zijn eigen vacuüm. Integendeel, alle grote successen ontvingen support, kennis en hulp van anderen.’

(Napoleon Hill, 1937)